Chào bạn đến với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam
08-3929 3737
Ericsson tiếp tục dẫn đầu về cung cấp thiết bị vô tuyến cho nhà mạng

Ericsson tiếp tục dẫn đầu về cung cấp thiết bị vô tuyến cho nhà mạng

Cả bốn hãng cung cấp thiết bị mạng truy nhập vô tuyến (RAN) hàng đầu này đều chiếm thị phần với hai chữ số trong năm 2014. Cho dù vẫn tiếp tục dẫn đầu trong thị trường thiết bị vô tuyến trong năm 2014, nhưng dường như Ericsson đang bị mất dần thị phần vào tay các hãng xếp tiếp sau.

Theo một nghiên cứu vào tháng 2 năm 2015 của Oro Group thì thị phần thiết bị trạm thu phát sóng vô tuyến điện 2G, 3G và 4G loại macro và small cell của Ericsson và Alcatel-Lucent đã bị ảnh hưởng mạnh bởi các nhà sản xuất Trung Quốc. Cả hai hãng này bị giảm thị phần đi một chữ số trong năm 2014.

Cả ba hãng dẫn đầu về doanh số thiết bị LTE (3G) là Ericsson, Huawei và Nokia vẫn tiếp tục duy trì được vị trí, trong khi Huawei, ZTE và Nokia dẫn đầu về thị phần doanh thu trong năm 2014 trong cung cấp thiết bị mạng truy nhập vô tuyến theo chuẩn TD-LTE.

Hãng Oro Group dự báo rằng về tổng thể thị trường RAN sẽ có xu hướng giảm do sự tăng trưởng của thị trường 4G ở châu Âu không đủ bù đắp áp lực trong ngắn hạn ở bắc Mỹ và tăng lên ở châu Á Thái Bình Dương.

Theo báo cáo của ABI Research thì châu Á Thái Bình Dương là khu vực triển khai nhiều trạm thu phát vô tuyến điện 4G nhiều nhất toàn cầu trong năm 2014, tiếp sau đến bắc Mỹ và tây Âu.