Chào bạn đến với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam
08-3929 3737

Giải pháp mang tính mở rộng, qua đó hệ thống phủ sóng trong nhà được sử dụng mang tính chất như là mạng vĩ mô với các thông số được tính toán

Nội dung

Các tòa nhà cao tầng với tổng diện tích các sàn xây dựng trên 10.000m2, hoặc các công trình ngầm, các khu vực không thể bắt sóng ngoài trời, chất lượng sóng yếu làm cho các cuộc gọi bị gián đoạn, hoặc không thể thực hiện.

Inbuilding là hệ thống đa sóng di động từ một trạm phát sóng thông qua hệ thống ăng ten biệt lập với hệ thống phủ sóng ngoài trời, thông qua các ăng ten nhỏ đảm bảo kết nối sóng di động đến từng ngõ ngách của tòa nhà, hay công trình.

Áp dụng

Ví dụ