Chào bạn đến với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam
08-3929 3737

Nội dung

Đánh giá từ Đối tác

Giới thiệu

5 tầng bao gồm 1 tầng hầm với diện tích sử dụng gần 172,500 m2

Thông tin

Địa điểm:
01 Trường Sơn, Tân Bình, Tp HCM
Thời gian thực hiện:
3 tháng
Trạng thái:
Đã triển khai

Dự án liên quan