Chào bạn đến với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam
08-3929 3737

Nội dung

Sailing Tower

24 tầng bao gồm 3 tầng haamfvoiws diện tích sử dụng gần 35,000 M2

Đánh giá từ Đối tác

Giới thiệu

Thông tin

Địa điểm:
Hồ chí Minh
Thời gian thực hiện:
2015
Trạng thái:
Đã triển khai

Dự án liên quan