Chào bạn đến với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam
08-3929 3737

Nội dung

Đánh giá từ Đối tác

Giới thiệu

Everrich

Bao gồm 2 block, 28 tầng bao gồm 2 tầng hầm với diện tích 106,000 m2

Thông tin

Địa điểm:
940B đường 3/2, Q.11, TP HCM
Thời gian thực hiện:
4 tháng
Trạng thái:
Đã triển khai

Dự án liên quan