Chào bạn đến với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam
08-3929 3737

Nội dung

Đánh giá từ Đối tác

Giới thiệu

Etown: Tổng gần 135.000m2 gồm

- Etown 1: 13 tầng bao gồm 1 tầng hầm với diện tích khoảng 49,000 m2

- Etown 2: 14 tầng bao gồm 2 tầng hầm với diện tích khoảng 47,000 m2

- Etown 3: 11 tầng, diện tích sử dụng khoảng 16,000 m2

- Etown 4: 6 tầng bao gồm 1 tầng hầm với diện tích khoảng 19,000 m2

Thông tin

Địa điểm:
364 Cộng Hòa, Tân Bình, TP HCM
Thời gian thực hiện:
6 tháng
Trạng thái:
Đã triển khai

Dự án liên quan