Chào bạn đến với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam
08-3929 3737

Nội dung

Cục Thuế TP.HCM

20 tầng bao gồm 1 tâng hầm với diện tích sử dụng gần 27,000 M2

Đánh giá từ Đối tác

Giới thiệu

Thông tin

Địa điểm:
Hồ chí Minh
Thời gian thực hiện:
2015
Trạng thái:
Đã triển khai

Dự án liên quan