Dự án
Chào bạn đến với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam
08-3929 3737
Sky Garden
Sky Garden
Đã triển khai
Hùng Vương Plaza
Hùng Vương Plaza
Đã triển khai
Sài Gòn Centre
Sài Gòn Centre
Đã triển khai
Windsor An Đông
Windsor An Đông
Đã triển khai
Khách sạn New Word
Khách sạn New Word
Đã triển khai
Lim Tower
Lim Tower
Đã triển khai
Center Point
Center Point
Đã triển khai
Cục Thuế TP.HCM
Cục Thuế TP.HCM
Đã triển khai
Sailing Tower
Sailing Tower
Đã triển khai
Etown
Etown
Đã triển khai
Sacombank
Sacombank
Đã triển khai
Park Hyatt Hotel
Park Hyatt Hotel
Đã triển khai
Pandora
Pandora
Đã triển khai
Parkson
Parkson
Đã triển khai
The Waterfront Saigon
The Waterfront Saigon
Đã triển khai
The Manor
The Manor
Đã triển khai
Everrich
Everrich
Đã triển khai