TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL
Chào bạn đến với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam
08-3929 3737

Tập đoàn Viễn thông Quân đội là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước, chịu trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội.

Thông tin liên lạc
  • Số 1 Giang Văn Minh - Ba Đình - Hà Nội
  • 62 880 001
  • cskh@viettel.com.vn
  • http://www.vietteltelecom.vn